Igreja Matriz

 

 

Av. Wenefrido Melo, 88 – Mondubim